3D Stručnjak – Learning Pathway

Drugi istraživački rezultat će se temeljiti na profilu navedenom u O1, na znanjima, vještinama  i kompetencijama koje su definirane kao potrebne za 3D stručnjaka. U O2 partner će osmisliti kurikulum 3D stručnjaka, koji će uključivati hardverske i softverske komponente spremne za implementaciju u zemljama partnera, kao i druge preporuke koje se tiču administrativne i materijalne implementacije u strukovnim obrazovnim institucijama. Dizajn obuke će također uključivati neformalnu potvrdu provedenih aktivnosti od strane članova Savjetodavnog odbora. 

Učitelji će sudjelovati na dvije obuke usmjerene na to da im omogući razumijevanje i organizaciju implementacije 3D4VET learning pathway , i s druge strane, stjecanje znanja o tome kako napraviti i upravljati 3D pisačem.

Konzorcijum će organizirati lokalno testiranje u Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj, na kojem će učitelji koji su sudjelovali na obuci organizirati vježbe sa učenicima. O2 će finalizirati i usavršiti predloženi kurikulum i materijale za učenje koje će razviti konzorcij na temelju povratnih informacija tokom testiranja.

Dokumenti:

Materijal za obuku:

O2 će se sastojati od sljedećih 8 aktivnosti:

 • O2 Operativni plan
  CEP će sastaviti i sa partnerima podijeliti O2operativni plan s detaljnim vremenikom, obvezama I očekivanim doprinosima.
 • Definiranje learning pathway ,uključujući potrebne materijale i opremu, prilagođeno ECVET sistemu i lokalnim propisima i preporukama. 
  Kao što je već navedeno, kurikulum će obuhvatiti i hardware i software i imati će jaku praktičnu dimenziju. Također će biti dovoljno općenit kao bi omogućio primjenu za stjecanje kompetencija na širokom području na kojem se koristi 3D printanje. Hardverski dio će uključivati sastavljanje 3D pisača. To će polaznicima omogućiti razumijevanje glavnih komponenti opreme ove vrste. Softverski dio će analizirati glavne Open Source alate, njihove mogućnosti i razlike. 3D4VET learning pathway će biti temeljen na zahtjevima ECVET sistema kako bi se mogao primijeniti na razini EU.
 • Potvrda kurikuluma od strane sudionika 
  Svi partneri će na nacionalnoj razini analizirati kurikulum sastavljen u O2-A2 kako bi se osigurala njegova adekvatnost sa regionalnim/nacionalnim zahtjevima i specifikacijama. Iz tog razloga, partneri će okupiti fokusne grupe koje će uključivati bitne sudionike i skupiti od njih povratne informacije. Bar 5 sudionika koji su sudjelovali u aktivnostima O1 će sudjelovati u ovoj fokusnoj skupini u svakoj zemlji.
 • Razvijanje materijala za poučavanje, nabavka opreme i testiranje, ugovori sa lokalnim ustanovama za strukovno obrazovanje.
  Materijali će biti napravljeni na engleskom jeziku, a u drugoj fazi, prevedeni na španjolski  te prema željama partnera i na njihove nacionalne jezike (talijanski i hrvatski). Sastaviti će se i vodič za učitelje.
 • Obuka za učitelje
  Prva obuka će organizirati CRUNCHLAB u Veneciji i ona će se podudarati sa trećim sastankom konzorcijuma. Biti će usmjeren na učitelje kako bi im stekli potrebne vještine i znanja za implementaciju 3D4VET  obuke u svojim institucijama. Sudionici su: dva predavača iz CRUNCHLABA, 2 sudionika iz BIOAVAN, CEP i IOŠ. Drugu obuku će organizirati BIOAVAN u Sevilli. Sudionici će steći znanja kao napraviti 3D pisač i kako njime upravljati. Sudionici su: 2 predavača iz BIOAVAN, 2 sudionika iz IFOA, CRUNCHLAB  i IOŠ.
 • Pilot testiranje
  Grupa učitelja koja je sudjelovala u obukama će organizirati pilot testiranje sa učenicima u svojim ustanovama. Ovo će biti učinjeno na način da se sadržaji implementiraju na tri različita područja: strojarstvo (Hrvatska), dizajn (Italija) i zdravlje – protetika (Španjolska). Ciljana skupina uključuje bar 15 učenika u svakoj zemlji (ukupno 45).
 • Fino podešavanje
  Općenita evaluacija, podešavanje i izrada konačne verzije (learning pathway, materijali, detaljan proces i izvješće pilot testiranja) temeljno na dokazima prikupljenim za vrijeme testiranja. 
 • O2 Izvješće
  Rezultati prevedenih aktivnosti u O2 će biti navedeni u zajedničkom izvješću: opis provedenih aktivnosti, ciljane skupine i uključeni sudionici, postignuti rezultati, sadržaji i aktivnosti vrednovanja. Izvješće će biti napravljeno na engleskom jeziku. Sažetak će biti preveden na jezike zemalja partnera.