Partneri

Španjolska - BioAvan

BioAvan R & D+i je privatni laboratorij posvećen inovativnim projektima usmjerenim prema potrebama proizvodnog sektora. Osnovani 2009., naša je misija biti posrednik između privatnog sektora i centara posvećenih osnovnom istraživanju i katalizirati dinamičan proces od početne ideje do konačne primjene 

Čine ga profesionalci koji su posvećeni pružanju potpune i krajnjem korisniku orijentirane usluge savjetovanja, vođenja u znanstvenim pitanjima i stvaranja ciljeva inovativnih projekata. BIOAVAN se prvenstveno fokusira na područja bio-primjene i poučavanja inovacija u novim tehnologijama. 

Španjolska - INCOMA

INCOMA je specijalizirana agencija za obuku koja radi na međunarodnim projektima, razvijanju inicijativa i ideja za olakšavanje mobilnosti i poboljšanje razine obuke. Osnovala ju je 2003. u Sevilli grupa mladih ljudi koji su prije toga bili korisnici obrazovnih programa koje je financirala EU. 

Rad INCOME se prvenstveno sastoji od razvoja mobilnosti i istraživačkih projekata, kao i transfer i razmjena primjera dobre prakse (ciljano na skupine koju su u riziku od isključivanja, npr. nezaposleni mladi ljudi, žene, imigranti) 

Tokom 15godišnje povijesti, INCOMA neprestano raste i trenutno surađuje sa partnerima iz većine europskih zemalja. Agencija također surađuje sa drugim dijelovima svijeta, putem usluga koje pruža INCOMA Group (koja osim ako konzultantska agencija, djeluje i kao akademija za jezike specijalizirana za podučavanje španjolskog strancima).  

Uz to, INCOMA se vodi osnovnim načelima vrijednosti EU, kao što su demokracija, društvena ravnopravnost, poštivanje kulture manjina čime promiče europsku svjesnost cijelo vrijeme trajanja projekata.


 

Hrvatska - IOS

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod ima dugu tradiciju. Osnovana je 1947., i od 1991. djeluje pod današnjim imenom. Škola ima 900 učenika što ju čini jednom od većih srednjih škola u Hrvatskoj. Škola ima 21 učionicu, veliku školsku radionicu (1450m2) i vrhunski opremljene praktikume za mehatroniku, elektrotehniku, zavarivanje, CNC  i ugradnju optičkih kablova. 

Škola je uglavnom usmjerena na srednjoškolsko i cijeloživotno obrazovanje i sljedećim područjima: strojarstvo, elektrotehnika, promet i logistika, brodogradnja i ostale usluge. Obrazovni proces uključuje 85 nastavnika od kojih su 7 savjetnici a 12 mentori. 

Svi programi su odobreni od strane Ministarstva obrazovanja što pokazuje da škola ima resurse potrebne za školovanje učenika u navedenim programima. 

Španjolska - IES Antonio de Ulloa


 

Italija - Ifoa

IFOA je neprofitni Centar za obuku, od 1999. imenovani su kao nacionalni VET centar sa 10 lokacija u Italiji. Ističu se kao jedan od vodećih privatnih centara za obuku u Italiji, IFOA nudi klasičnu i b –post diplomu (EQF5) i postdiplomske (EQF 6 i 7) programe za mlade nezaposlene, kao i cijeloživotno obrazovanje, savjetovanje i tehničku podršku pojedincima, tvrtkama i javnim tijelima. Tečajevi i obuka su certificirani prema UNI EN ISO 9001:2008. 

Od 1993. IFOA radi na EU projektima razvoja kurikuluma, definiranja kompetencija, cijeloživotnog učenje, zapošljivosti, mobilnosti, IT, itd. IFOA je u mreži talijanske i EU trgovinske komore, član europske mreže EfVET. IFOA je također glavni ured za ULIXES, EEIG agencije za obuku, poslovne škole i trgovinske komore u 10 zemalja članica EU. IFOA je akreditirana EVS organizacija. 

Italija - Forcoop Cora Venezia

Forcoop Cora Venezia Sc  djeluje od 1990. na osmišljavanju i implementaciji obuke i vodstva za ljude koji su voljni ponovni se vratiti na tržište rada ili za zaposlene osobe koji se žele usavršiti. Akreditirana je za regiju Veneto za vođenje, cijeloživotno učenje, više obrazovanje i usluge zapošljavanja. Forcoop uglavnom djeluje na području regije Veneto, ali su aktivni kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini zahvaljujući članstvu u CORA i Tandem Plus mrežama. 

„Osnovni posao“ je VET i savjetovanje: post-diploma i post-laurem obuka, cijeloživotno obrazovanje i tečajevi za skupine u nepovoljnom položaju (žene, mladi, imigranti, stariji), školovanje i strukovno savjetovanje, procjena vještina i vrednovanje, razvoj ad-hoc metodologije, savjetovanje kod pokretanja vlastitog posla. 

Od 2013. Forcoop je partner CRUNCHLAB projekta, vodi ga Magic SAS, nalazi se u San Dona di Piave, jedan je od 18 laboratorija Digitalne proizvodnje (FABLAB) koje je osnovala regija Veneto. Forcoop je zadužen za aktivnosti obučavanja, prezentiranje novih planova i nove poslove. 


 

UK- Inova Consultancy

Inova Consultancy ltd. tvrtka u vlasništvu ženske osobe koja se specijalizirala za nuđenje usluga savjetovanja i rada na projektima na području zapošljavanja, spolnih i ne-tradicionalnih područja i poduzetništva. Inova ima veliko iskustvo rada na projektima EU na području poduzetništva i podrške u napredovanju kao partner i ugovaratelj u Erasmus plus i LPP projektima. 

Inova ima specijalističko iskustvo u vođenju radionica , tečajeva i programa nadziranja usmjerenih na pomoć mladima kod poboljšanja zapošljivosti i pomoći ženama kod pokretanja vlastitih poslova. Inova je također razvila osobni program razvoja tzv. mekih vještina kroz radionice i inovativan program obuke Mentoring Circles za poduzetnike u UK. Inova ima veliku mrežu pojedinaca i organizacija koji su posvećeni povećanju broja žena u manje zastupljenih tečajevima i poslovima npr. samozapošljivost,  kao i iskustvo rada na transnacionalnim projektima, razumijevanje diseminacije, evaluacijske potrebe. Inova predstavlja (WiTEC) (Europsko udruženje žena u znanosti i tehnologiji) i radi na rodnim pitanjima u 10 zemalja u Europi.